BODUM® DESIGN AWARD 2012 - Spørgsmål og svar

Spørgsmål 1:
Hvis jeg har postet min idé på min Facebook væg for mine FRIENDS og ikke på PUBLIC, er den så offentliggjort eller er den stadigvæk hemmelig?
Svar:
Punkt 7 i Konkurrencetekniske betingelser ‘Forslaget skal være anonymt og ikke tidligere offentliggjort’ indbefatter også de sociale medier. D.v.s. ovennævnte idé / forslag kan ikke deltage i konkurrencen.

Spørgsmål 2:
Må jeg bede om definitionen af begrebet 'designer' og 'designstuderende'?
Svar:
Definitionen er retningsgivende og et signal om, at der er tale om en designkonkurrence, og at man derfor forventer bidrag som er gennemarbejdede både metodisk og udførelsesmæssigt. Det centrale er at man kan levere et forslag som teknisk, æstetisk og analytisk betragtet viser, at man besidder designfaglig indsigt, selv om man ikke har en designuddannelse eller er under uddannelse som designer.

Spørgsmål 3:
Kan et design, som allerede er indsendt til Patentdirektoratet og er blevet mønsterbeskyttet, deltage i konkurrencen?
Svar:
Registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen (tidligere Patentdirektoratet) er i sig selv ikke problematisk, så længe designet ikke er vist offentligt forinden eller offentliggjort på anden vis – eksempelvis tilgængeligt via en databasesøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen e.l.

Spørgsmål 4:
Er det i orden at fremsende et forslag med to løsninger?
Svar:
Et forslag skal indeholde én løsning, men en løsning kan bestå af flere sammenhængende eller beslægtede elementer – dog kun hvis de er tænkt som én løsning i såvel salgs- og markedsføringsøjemed som i brug. Ellers må man benytte sig af retten til at indsende indtil tre forslag.

Spørgsmål 5:
Skal man tilmelde sig konkurrencen eller indleverer man bare materialet som beskrevet i konkurrencekravene?
Svar:
Man skal ikke tilmelde sig konkurrenen og indsender konkurrenceforslaget som beskrevet i konkurrenceprogrammet.

Spørgsmål 6:
Skal produktforslaget ligge inden for eller relatere til BODUM’s ‘product range’ med focus hovedsaglig på køkken eller må man gå lidt bredere og mere konceptuelt ud?
Svar:
Svar: Der er ingen krav til hvilken produktkategori forslaget skal tilhøre. Forslag der ligger inden for eller relaterer til BODUM’s eksisterende produktkategorier vil blive vurderet på lige linje med - men ikke favoriseres i forhold til - forslag der tilhører andre produktkategorier.

Se i øvrigt konkurrenceprogrammet: ‘Konkurrencen indbyder dig derfor til at komme med dit bud på en løsning – i form af et produkt eller produktkoncept, uanset produktkategori – der i kraft af sin enkelhed gør dagligdagen nemmere, smukkere og mere meningsfuld for den enkelte bruger.’

Spørgsmål 7:
Is the competition only for Danish designers or also for people in other countries?
Svar:
The competition is open for participants from other countries than Denmark as long as the proposals comply with the requirements in the competition programme.

Spørgsmål 8:
Kan man indlevere mere en ét design til konkurrencen?
Svar:
Hver konkurrencedeltager kan indsende op til tre forslag. Se i øvrigt Konkurrencetekniske betingelser, punkt 6.

Spørgsmål 9:
Kan man deltage selvom man ikke har design som erhverv og heller ikke er designstuderende?
Svar:
Ja. Se i øvrigt svar på spørgsmål 2.

Spørgsmål 10:
Hvis man sender en disk (med en præsentationsvideo af et design) med som bilag til et designforslag, vil den så blive set af juryen?
Svar:
Konkurrenceforslaget skal indsendes som beskrevet i Konkurrencetekniske betingelser, punkt 6. En disk vil ikke blive set af juryen.

Spørgsmål 11:
Er det kun industrielle produkter, der kan deltage i konkurrencen? Eller kan andre produkter – her tænkes på tekstile produkter – deltage?
Svar:
Alle typer produkter / produktkoncepter kan deltage i konkurrencen.

Spørgsmål 12:
Vil det være muligt på samme planche / forslag at have flere produktgrupper? Fx kaffekopper sammen med en kaffekande men med det samme designudryk / idé? Vil det i så fald regnes som 1 (en) idé?
Svar:
Ovenstående forslag ville regnes som 1 (en) idé. Se i øvrigt svar på spørgsmål 4.

Spørgsmål 13:
Vil en innovativ konstruktionsløsning blive bedømt?
Svar:
I konkurrenceprogrammet anvendes formuleringen; ‘en løsning – i form af et produkt eller produktkoncept, uanset produktkategori’ – det vil sige, at en teknisk løsning / konstruktionsløsning i sig selv ikke vil blive bedømt med mindre den fremstår som et egentligt produkt eller som koncept til et egentligt produkt.

Spørgsmål 14:
Skal indsenderen af en eller flere løsninger være privatperson eller kan man som virksomhed indsende denne / disse og dermed også præmieres som virksomhed?
Svar:
Konkurrencen henvender sig til enkeltpersoner, og kun enkeltpersoner vil blive præmieret. Hvis en virksomhed i fællesskab eller et virksomhedsforankret team udvikler et konkurrenceforslag der udvælges til præmiering, vil præmien blive tildelt indtil tre af virksomheden udvalgte navngivne ophavsmænd/-kvinder fra den pågældende virksomhed eller det pågældende team.

Spørgsmål 15:
Hvordan sender man en A1-størrelse i en konvolut? Er der andre muligheder? Må man gerne sende sin planche i et rør?
Svar:
Så længe konkurrenceforslaget lever op til konkurrenceprogrammets kriterier, overlades det til den enkelte deltager at sikre fremsendelse eller aflevering af materialet. Eftersom der anvises at planchen / plancherne skal være i A1-størrelse og af tykt pap eller karton, anbefales fremsendelse plano.