BODUM® DESIGN AWARD - BETTER PRODUCTS FOR BETTER LIVING

Baggrund
Om virksomheden
Program for konkurrencen om BODUM® DESIGN AWARD 2012
Programkrav og kriterier
Jury
Præmiering
Publikumspris
Website
Tidsplan
Konkurrencetekniske betingelser

BODUM® DESIGN AWARD 2012 er en designkonkurrence om produkter og produktkoncepter, der i kraft af deres enkelhed udfordrer vores vante forestillinger og afsøger grænserne for både vores vaner og adfærd og for de redskaber og genstande vi omgiver os med i det daglige.

Konkurrencen henvender sig primært til designere og designstuderende.

Baggrund

BODUM® DESIGN AWARD er en ny dansk designpris, indstiftet i 2011 af BODUM® i samarbejde med LOUISIANA Museum of Modern Art, BO BEDRE og Danske Designere. BODUM® DESIGN AWARD blev uddelt første gang i 2011 og uddeles årligt med baggrund i en årlig designkonkurrence med et specifikt tema.

Vores dagligdag stiller os over for mange overvejelser og mange valg, ikke mindst fordi ny teknologi og ubegrænset adgang til information byder på nye muligheder og samtidig gør hverdagen mere kompleks. Mange virksomheder, herunder BODUM®, arbejder målrettet med at gøre livet enklere via deres produkter og ydelser.

I år er enkelhed – SIMPLICITY – tema for BODUM® DESIGN AWARD. Konkurrencen indbyder dig derfor til at komme med dit bud på en løsning – i form af et produkt eller produktkoncept, uanset produktkategori - der i kraft af sin enkelhed gør dagligdagen nemmere, smukkere og mere meningsfuld for den enkelte bruger. Ethvert forslag, der lever op til konkurrencens programkrav og kriterier, vil blive bedømt.

Der uddeles hvert år en førstepræmie på kr. 250.000 kr og fem andenpræmier på kr. 50.000 hver. Vinderen af førstepræmien tildeles årets BODUM® DESIGN AWARD.

Om virksomheden

BODUM® har i mere end 60 år været et varemærke på visionær innovation ud fra grundlæggeren, Peter Bodums motto: “Good design doesn’t have to be expensive.” BODUM® er en familieejet virksomhed der i 1944 blev grundlagt af Peter Bodum i København. Grundlæggeren lykkedes at positionere BODUM® internationalt allerede i 60’erne med baggrund i sit unikke koncept: udvikling af produkter de fleste har mulighed for at anskaffe sig, men uden at gå på kompromis med funktionalitet og kvalitet.

Allerede tidligt i virksomhedens historie indså Peter Bodum betydningen af industrielt design, og designs betydning er stadig en af BODUM®’s vigtigste grundpiller. Med afsæt i princippet "form follows function", designede Peter Bodum kaffebryggeren Santos, der i løbet af 50'erne, 60'erne og 70'erne blev en af de mest solgte kaffebryggere i verden.

I 1974 overtog grundlæggerens dengang 26-årige søn Jørgen Bodum virksomheden med en ambition om at føre BODUM®’s traditioner og kreative visioner videre. Allerede i 1974 manifesterede Jørgen Bodum virksomhedens designfilosofi i form af BODUM®’s første stempelkande – Bistro - senere udnævnt som verdens mest miljøvenlige kaffemaskine og tildelt nogle af verdens førende designpriser.

I dag tilbyder BODUM® et bredt sortiment af produkter til tilberedning, opbevaring og servering af mad og drikke samt tekstiler og andre ting til boligen og kontoret. BODUM® sælges i 55 lande, har 20 egne konceptbutikker og mere end 300 shops-in-shops over hele verden - blandt andet i Paris, København, Zurich, Lucerne, Tokyo, New York, Sydney, Okinawa og Auckland - hvoraf nogle oven i købet serverer BODUM®’s egen te og kaffe.

Fra og med juni 2010 drives BODUM®’s skandinaviske aktiviteter fra Humlebæk som nabo til LOUISIANA Museum of Modern Art, og som BODUM® også er hovedsponsor for.

Yderligere oplysninger findes på www.bodum.dk

Program for konkurrencen om BODUM® DESIGN AWARD 2012

Temaet for konkurrencen om BODUM® DESIGN AWARD 2012 er SIMPLICITY og handler om løsninger i form af produkter eller produktkoncepter, uanset produktkategori - der i al deres enkelhed gør dagligdagen nemmere, smukkere og mere meningsfuld for den enkelte bruger.

Designkonkurrencen efterlyser forslag, der i kraft af deres enkelhed udfordrer vores vante forestillinger og afsøger grænserne for både vores vaner og adfærd og for de produkter vi omgiver os med i det daglige. Det står konkurrencedeltageren frit at vælge i hvilken kontekst produktet eller produktkonceptet skal gøre en forskel. BODUM® vil gerne udfordres og inviterer konkurrencedeltagerne til at slippe fantasien løs.

Programkrav og kriterier

Juryen vil bedømme de indkomne forslag på grundlag af en helhedsvurdering, der omfatter følgende kriterier:

Bæredygtighed. Ud over at konkurrenceforslagene skal være gennemtænkte i forhold til hvilken betydning de har for miljøet og fremtiden igennem hele deres livscyklus, vil der blive lagt vægt på at løsningerne kan fremme eller tilskynde en mere reflekteret og ansvarlig adfærd hos brugeren.

Løsningernes relevans i forhold til aktuelle udfordringer i tiden. Stadig flere mennesker oplever dagligdagen udfordrende som resultat af “mæthed” på indtryk og information, på overflødighed og kompleksitet. Derfor bliver produkters og ydelsers relevans i stadig stigende grad målt på, at de opleves meningsfulde og på, at de imødekommer et reelt og aktuelt behov.

Brugsværdi. Selv om konkurrencen gerne modtager produktkoncepter hvor løsningen ikke endnu er ”færdig” nok til at blive afprøvet i virkeligheden, vil der blive lagt vægt på, at løsningen opleves som brugbar og brugervenlig af juryen.

Originalitet. Verden oversvømmes af “me too”-produkter. Konkurrencen efterlyser forslag som er overraskende, udfordrende og originale – forudsigelighed vil ikke blive belønnet.

Æstetisk værdi. Mens hvad der er smukt eller ej kan diskuteres, er æstetik først og fremmest et spørgsmål om at tale til sanserne og om at bevæge. Der vil blive lagt stor vægt på, at forslagene besidder sådanne æstetiske værdier.

Realiserbart. Derudover vil juryen lægge vægt på at konkurrenceforslaget opleves som realiserbart i dets fremsendte eller i en videre bearbejdet form.

Der skal være sammenhæng mellem løsningens abstraktionsgrad og detaljering. Hvis forslaget er meget konceptuelt vil en mindre grad af detaljering være accepteret, mens et forslag til et færdigt produkt forventes at være mere detaljeret. Det står deltageren frit at vælge hvilken produktkategori eller udfordring løsningen skal adressere, så længe den holder sig inden for den tematiske ramme som beskrevet ovenfor.

Jury

Forslagene bliver bedømt af følgende jury:

Jørgen Bodum CEO, BODUM®
Niels-Erik Folmann, CEO, Folmann&Co
Alain Grossenbacher, Creative Manager, BODUM®
Tina Jørstian, Creative Manager, LOUISIANA Museum of Modern Art
Jesper Pagh, Designer mDD
Erik Rimmer, Chefredaktør, BO BEDRE
Priska Scherer, Manager, BODUM® Design Group
Christina Strand, Designer mDD

Juryen har ret til yderligere at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere. Det forudsættes, at disse ikke direkte eller indirekte har medvirket i konkurrencen.

Præmiering

Den samlede præmiesum for konkurrencen er kr 500.000. Præmiesummen fordeles med en førstepræmie på kr. 250.000 og fem andenpræmier på kr. 50.000 hver. Juryen er forpligtet til at uddele hele præmiesummen.

Vinderen af førstepræmien tildeles samtidig BODUM® DESIGN AWARD 2012.

BODUM® forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til at indgå aftale om videreudvikling, produktmodning eller produktion og salg af de præmierede løsninger. Eventuelle forhandlinger vil finde sted efter en individuel vurdering fra BODUM®’s side og på individuelle vilkår, og skal være afsluttet senest 2 år efter præmiering.

Publikumspris

Ud over juryens bedømmelse, vil der til et af de seks vinderprojekter blive uddelt en publikumspris, idet de af juryen udvalgte seks løsninger vil blive lagt ud til afstemning på BODUM® DESIGN AWARD 2012’s Facebook-side. Publikumsprisen vil bestå af et rejselegat til en samlet værdi af maksimum kr. 20.000.

Website

Der er udviklet et website for designkonkurrencen: www.bodumdesignaward.com. På websitet ligger konkurrenceprogrammet, ligesom det er her spørgsmål og svar i forbindelse med konkurrencen bliver offentliggjort.

Tidsplan

Konkurrencen udskrives mandag den 27. februar 2012
Frist for spørgsmål til konkurrencenonsdag den 28. marts 2012
Svar på spørgsmål til konkurrencentirsdag den 10. april 2012
Aflevering af forslag senest senest mandag den 21. maj 2012
Juryens beslutning træffesultimo maj 2012
Prisoverrækkelse og præsentationprimo september 2012

Konkurrencetekniske betingelser

1. Konkurrenceudskriver

Konkurrencener udskrevet af BODUM® i samarbejde med LOUISIANA Museum of Modern Art, BO BEDRE og Danske Designere.

2. Deltagere

Konkurrencen henvender sig primært til designere og designstuderende. Ved sin deltagelse i konkurrencen accepterer deltagerne samtlige betingelser indeholdt i nærværende konkurrenceprogram samt konkurrencetekniske betingelser.

3. Konkurrencens sekretær

Konkurrencens sekretær er designkonsulent Birgitta Capetillo, e-mail: bc@bodum.com.

4. Konkurrencemateriale

Konkurrencematerialet består af nærværende konkurrenceprogram og konkurrencetekniske betingelser.

5. Forespørgsler

Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles pr. e-mail til konkurrencens sekretær: bc@bodum.com, mærket BODUM. Spørgsmålene, der skal være på dansk, forelægges i anonym udgave for konkurrenceudskriveren og evt. for juryen. Frist for spørgsmål er senest den 28. marts 2012. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på konkurrencens website www.bodumdesignaward.com den 10. april 2012.

6. Konkurrenceforslagets omfang

Hver konkurrencedeltager kan indsende maks. 3 (tre) forslag. For hvert forslag (som ikke må sendes elektronisk) skal afleveres min. 1 og maks. 2 plancher i størrelse A1 af tykt pap eller karton samt en tekst på engelsk på maks. 2 A4 sider, som nærmere beskriver forslaget og dets idé, herunder - baggrund og idé for produktet/konceptet - brugeroplevelse og kontekst - materialer, produktionsmetode og eventuelle tekniske detaljer.

Plancherne kan vise forslaget i form af skitser og/eller renderinger efter forslagsstillerens eget valg. Modeller modtages ikke.

7. Konkurrenceforslagets udførelse

Forslaget skal være anonymt og ikke tidligere offentliggjort. Forslag og bilag skal i nederste højre hjørne markeres tydeligt med en kode af følgende type: 2 vilkårligt valgte bogstaver efterfulgt af 5 vilkårligt valgte tal (fx. AA 99999).

En konkurrencedeltagers brud på anonymiteten medfører, at deltageren bliver udelukket fra fortsat deltagelse i konkurrencen.

8. Navnekonvolut

Med forslaget skal indleveres en uigennemsigtig, forseglet konvolut indeholdende navneseddel med forslagsstillerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt forslagets kode. Konvolutten skal udvendigt forsynes med forslagets kode.

Ønsker en konkurrencedeltager, hvis forslag ikke præmieres, at opretholde sin anonymitet, skal konvolutten forsynes med et stort rødt kryds og indeholde en kuvert med navn og adresse på den person, som konkurrencesekretæren skal korrespondere med vedr. konkurrencens resultat mv.

9. Indlevering

Konkurrenceforslag skal sendes eller indleveres til Danske Designere, Strandgade 27A, 1401 København K.

Forslag, der sendes pr post, skal være poststemplet senest mandag den 21. maj 2012.

Forslag, der indleveres til Danske Designere (mandag – fredag kl. 10.00 - 15.00), skal være Danske Designere i hænde senest den 21. maj 2012 kl. 15.00. Emballagen skal tydeligt være mærket med forslagets kode og konkurrencens navn ”BODUM® DESIGN AWARD 2012”. Forslag, som ikke modtages rettidigt, vil ikke blive taget i betragtning.

10. Jury

Forslagene vil blive bedømt af en jury som anført i nærværende konkurrenceprogram.

11. Bedømmelseskriterier

Juryen vil vurdere konkurrenceforslagene på grundlag af en helhedsvurdering, der omfatter samtlige programkrav og kriterier som anført i nærværende konkurrenceprogram.

12. Præmiering

Forslagene vil blive præmieret som anført i nærværende konkurrenceprogram.

13. Offentliggørelse og præsentation

BODUM®, LOUISIANA Museum of Modern Art, BO BEDRE og Danske Designere har ret til at publicere og/eller præsentere alle indkomne forslag. Ved offentliggørelsen vil konkurrencedeltagernes navne blive angivet, med mindre en konkurrencedeltager har ønsket at opretholde sin anonymitet (se pkt. 8).

14. Forsikring

Forsikring af de indsendte forslag er konkurrenceudskriveren uvedkommende. Der vil ikke kunne ydes erstatning for mulig beskadigelse af det indkomne materiale.

15. Returnering

Konkurrenceforslagene vil ikke blive returneret. Hvis en konkurrencedeltager ønsker sit forslag retur, kan forslaget afhentes onsdag den 26. september 2012 mellem kl. 10.00 – 15.00 hos Danske Designere, Strandgade 27A, 1401 København K.

16. Rettigheder:

a) De præmierede konkurrenceforslag (plancher og tilhørende tekster) tilhører konkurrenceudskriveren.

b) Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog hos forslagsstilleren.

c) Præmien vil efter omstændighederne være skattepligtig for modtageren. Eventuelle skatter og afgifter påhviler konkurrencedeltageren og er konkurrenceudskriveren uvedkommende.

d) Konkurrenceudskriveren har til hensigt, men er ikke forpligtet til, at gennemføre udviklingen af et eller flere præmierede forslag i samarbejde med forslagsstilleren/forslagsstillerne.

e) Konkurrenceudskriveren har førsteret til at forhandle en kontrakt med forslagsstillerne om de præmierede forslag. En sådan kontrakt vil omhandle, at samtlige rettigheder til produktet overdrages til konkurrenceudskriveren mod betaling af et aftalt engangsbeløb, dette da konkurrenceudskriveren ikke har til hensigt, at indgå kontrakter hvor produktions- og salgsrettigheder m.v. overdrages mod betaling af royalty.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en kontrakt inden for et tidsrum af 2 år, beholder forslagsstilleren samtlige rettigheder til forslaget herunder retten til at udnytte og eventuelt afhænde forslaget til anden side.

f) Konkurrenceudskriveren kan ligeledes vælge at indlede forhandlinger om en kontrakt med andre forslagsstillere end forslagsstillerne af de præmierede forslag. En sådan kontrakt vil omhandle, at samtlige rettigheder til produktet overdrages til konkurrenceudskriveren mod betaling af et aftalt engangsbeløb, dette da konkurrenceudskriveren ikke har til hensigt, at indgå kontrakter hvor produktions- og salgsrettigheder m.v. overdrages mod betaling af royalty.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en kontrakt, beholder forslagsstilleren samtlige rettigheder til forslaget herunder retten til at udnytte og eventuelt afhænde forslaget til anden side.

g) Konkurrencedeltageren indestår for, at konkurrenceforslaget ham/hende bekendt ikke krænker andres rettigheder.