BODUM® DESIGN AWARD - Nyheder

#9 - 06.09.2012 - BODUM® DESIGN AWARD 2012 blev uddelt på Louisiana den 5. september. Læs mere om vinderne her.

#8 - 08.08.2012 - Juryen har udpeget seks finalister. Læs om projekterne her.

#7 - 12.06.2012 - 146 kreative bud på design, der gør hverdagen enklere.

#6 - 23.04.2012 - Blot fire uger til deadline for BODUM® DESIGN AWARD 2012

#5 - 10.04.2012 - Spørgsmål og svar vedr. BODUM® DESIGN AWARD 2012 er klar!

#4 - 21.03.2012 - En uge til fristen udløber for spørgsmål vedr. BODUM® DESIGN AWARD 2012

#3 - 15.03.2012 - Vinder fra 2011: BODUM® DESIGN AWARD åbner døre for os

#2 - 29.02.2012 - Følg BODUM® DESIGN AWARD på Facebook

#1 - 27.02.2012 - Temaet for BODUM® DESIGN AWARD 2012 er SIMPLICITY

#9 BODUM® DESIGN AWARD 2012 blev uddelt på Louisiana den 5. september. Læs mere om vinderne her.

Temaet for årets konkurrence var SIMPLICITY. Deltagerne opfordredes til at komme med bud på produkter eller produktkoncepter, der i kraft af deres enkelhed gør dagligdagen nemmere, smukkere og mere meningsfuld og dermed udfordrer vores vante forestillinger og afsøger grænserne for både vores adfærd og for de produkter, vi omgiver os med i det daglige.

Konkurrencen henvendte sig primært til designere og designstuderende. Det stod konkurrencedeltagerne frit at vælge, i hvilken produktkategori deres forslag skulle gøre en forskel. Der indkom 146 forslag, hovedparten professionelt og vel gennemarbejdede løsninger.

Juryen har valgt seks projekter, som hver på deres måde adresserer konkurrence-programmets intentioner og årets tema SIMPLICITY. Dog er det juryens vurdering, at intet af de fremsendte forslag i ønskeligt omfang udfordrer vores vanetænkning og handlingsmønstre. Ligeledes er det juryens vurdering, at intet af de seks finaleprojekter udmærker sig alene eller i forhold til de øvrige i en sådan grad, at en decideret førstepris synes naturligt at uddele.

Ud fra en helhedsvurdering af de seks finalister enedes juryen derfor om at dele det samlede prisbeløb på kr. 500.000 i seks lige portioner. Således vil de seks prisvindere alle modtage det samme beløb og deles om æren af at modtage BODUM® DESIGN AWARD 2012.

Se vinderne her.

#8 Juryen har udpeget seks finalister. Læs om projekterne her.

Blandt de 146 indsendte projektforslag har fagjuryen nu udvalgt seks finalister til Bodum Design Award 2012. Se alle finalistprojekterne her – og stem på din favorit til Publikumsprisen.

#7 146 kreative bud på design, der gør hverdagen enklere.

De 146 forslag gennemgås i disse dage med henblik på at vurdere, om de kan gøre hverdagen både enklere og smukkere. Der er ingen genremæssige begrænsninger for årets Bodum Design Award, og forslagene kommer både fra Danmark og udlandet.

I august offentliggøres de seks finalister, og herefter har alle mulighed for at stemme om, hvilket af de seks produkter eller koncepter, der skal have den såkaldte publikumspris.

”Vi har valgt at introducere en publikumspris for at understrege, at design er for alle. For mig er det helt afgørende, at design – uanset om det er et produkt eller et mere abstrakt koncept – er appellerende og intuitivt for brugerne. Derfor glæder vi os meget til at se, om publikum vælger den samme vinder som juryen,” slutter Jørgen Bodum.

#6 Blot fire uger til deadline for BODUM® DESIGN AWARD 2012

Juryen er så småt begyndt at forberede sig på at modtage buddene på produkter og koncepter til BODUM® DESIGN AWARD 2012. I 2011 kom der 161 forslag og i år ventes endnu flere.

Deadline for aflevering er d. 21. maj, men du kan du stadig nå at deltage. Læs mere om årets tema og betingelser her

#5 Spørgsmål og svar vedr. BODUM® DESIGN AWARD 2012 er klar!

Nu kan du finde svarene på dine spørgsmål vedr. BODUM® DESIGN AWARD her.

#4 En uge til fristen udløber for spørgsmål vedr. BODUM® DESIGN AWARD 2012

Deltager du i BODUM® DESIGN AWARD 2012? Husk, at fristen for at stille spørgsmål vedr. årets konkurrence er onsdag d. 28. marts. Spørgsmål kan kun stilles via email og skal stiles til konkurrencens sekretær Birgitta Capetillo på bc@bodum.com.

Både spørgsmål og svar offentliggøres her d. 10. marts 2012.

#3 Vinder fra 2011: BODUM® DESIGN AWARD åbner døre for os

BODUM® DESIGN AWARD rækker videre end prisoverrækkelse og pengepræmie. I Bodums schweiziske udviklingsafdeling arbejdes der i øjeblikket på videreudvikling af hele fem af de seks præmierede projekter fra 2011. For designerne betyder BODUM® DESIGN AWARD altså en mulighed for at se deres produkter i produktion – og på butikkernes hylder.

For Mikkel Bahr fra Friis & Moltke Design, som vandt andenpræmie for deres Smoothie Blender, har BODUM® DESIGN AWARD åbnet andre døre:

“Det har været meget positivt for os. Bodum Design Award er en rigtig god pokal, som vi bruger i vores markedsføring. Og vi oplever, at blåstemplingen fra Bodum åbner døre for os, fortæller Mikkel Bahr.

Netop nu er BODUM® DESIGN AWARD 2012 i fuld gang. Designere – både enkeltpersoner og virksomheder – inviteres i år til at komme med forslag inden for alle genrer af design. Læs mere om konkurrencens tema, deadlines og betingelser her eller følg med på www.facebook.com/bodumdesignaward

#2 Følg BODUM® DESIGN AWARD 2012 på Facebook

På BODUM® DESIGN AWARDs Facebook side kan du se Jørgen Bodum fortælle om baggrunden for prisen. Der vil løbende blive offentliggjort nye film – Erik Rimmer fra Bo Bedre fortæller, hvad der efter hans mening kendetegner godt design; Louisianas Creative Manager Tina Jørstian viser et eksempel på sit yndlingsdesign, og direktør for Danske Designere Steinar Valade-Amland forklarer, hvorfor Danske Designere har valgt at være partner på netop BODUM® DESIGN AWARD.

Som noget nyt i år introduceres en publikumspris. Når de seks finalister offentliggøres i august vil alle få mulighed for at stemme på deres favorit via BODUM® DESIGN AWARDs Facebookside. Vinderen af publikumsprisen afsløres i forbindelse med prisuddelingen og modtager et rejselegat på 20.000 kr.

Følg med på www.facebook.com/bodumdesignaward.

#1 Temaet for BODUM® DESIGN AWARD 2012 er SIMPLICITY

BODUM® DESIGN AWARD indbyder designere og designstuderende til at komme med bud på produkter eller produktkoncepter, der i kraft af deres enkelhed gør dagligdagen nemmere, smukkere og mere meningsfuld.

Årets tema indkredser både tiden, dansk design og Bodums eget DNA

”Enkelhed er helt centralt for min forståelse af design – og i særdeleshed dansk design. Det enkle består ikke kun i det æstetiske udtryk, men også i funktionaliteten, eksempelvis at designet er intuitivt at bruge. Vi har i år bevidst valgt et tema, der kan fortolkes både meget konkret og meget abstrakt. Dermed håber vi at inspirere designerne til at gå helt nye veje,” siger Jørgen Bodum, CEO for Bodum.

Designerne inviteres således til at komme med forslag inden for alle genrer af design. Læs mere om konkurrencens tema, deadlines og betingelser her.