BODUM® - BETTER PRODUCTS FOR BETTER LIVING

Designkonkurrence om produkter, der inspirerer og stimulerer til en sundere livsstil


Baggrund
Om virksomheden
Program for konkurrencen om BODUM® DESIGN AWARD 2011
Programkrav og kriterier
Dommerkomité
Præmiering
Website
Tidsplan
Konkurrencetekniske betingelser

Deltagelse i konkurrencen

Konkurrencen henvender sig til designere og andre, der beskæftiger sig professionelt med design, herunder studerende.

Baggrund

BODUM® DESIGN AWARD er en ny dansk designpris, indstiftet af BODUM® i samarbejde med LOUISIANA Museum of Modern Art, BO BEDRE og Danske Designere. BODUM® DESIGN AWARD vil blive uddelt årligt med baggrund i en årlig designkonkurrence med et specifikt tema. Prisen bliver uddelt første gang i 2011.

Godt design kan redde liv. Godt design kan vende en skrantende virksomhed til en bragende succes. Godt design kan ligeledes gøre en forskel for den enkelte i hverdagen. Bedre, mere gennemtænkte og mere relevante produkter kan lette en travl hverdag og gøre den sundere, sjovere og smukkere.

Konkurrencen om den årlige BODUM® DESIGN AWARD handler om at designe nogle af BODUM®'s kommende produkter. Ethvert produkt der ligger inden for BODUM®'s produktgenrer vil blive bedømt, så længe det adresserer årets tema og i øvrigt lever op til konkurrenceprogrammets krav.

Vinderen af førstepræmien i konkurrencen tildeles samtidigt årets BODUM® DESIGN AWARD.

Om virksomheden

BODUM® har i mere end 60 år været et varemærke på visionær innovation ud fra grundlæggeren, Peter Bodums motto: "Good design doesn't have to be expensive."

BODUM® er en familieejet virksomhed der i 1944 blev grundlagt af Peter Bodum i København. Grundlæggeren lykkedes at positionere BODUM® internationalt allerede i 60'erne med baggrund i hans unikke koncept: udvikling af produkter de fleste har mulighed for at anskaffe sig, men uden at gå på kompromis med funktionalitet og kvalitet.

Allerede tidligt i virksomhedens historie indså Peter Bodum betydningen af industrielt design, og designs betydning er stadig en af BODUM®'s vigtigste grundpiller. Med afsæt i princippet "form follows function", designede Peter Bodum kaffebryggeren Santos, der i løbet af 50'erne, 60'erne og 70'erne blev en af de mest solgte kaffebryggere i verden. I 1974 overtog grundlæggerens dengang 26-årige søn Jørgen Bodum virksomheden med en ambition om at føre BODUM®'s traditioner og kreative visioner videre. Allerede i 1974 manifesterede Jørgen Bodum virksomhedens designfilosofi i form af BODUM®'s første stempelkande – Bistro - senere udnævnt som verdens mest miljøvenlige kaffemaskine og tildelt nogle af verdens førende designpriser.

I dag tilbyder BODUM® et bredt sortiment af produkter til tilberedning, opbevaring og servering af mad og drikke samt tekstiler og andre ting til boligen og kontoret. BODUM® sælges i 55 lande, har 20 egne konceptbutikker og mere end 300 shops-in-shops over hele verden - blandt andet i Paris, København, Zürich, Lucerne, Tokyo, New York, Sydney, Okinawa og Auckland - hvoraf nogle oven i købet serverer BODUM®'s egen te og kaffe.

Fra og med juni 2010 drives BODUM®'s skandinaviske aktiviteter fra Humlebæk - som nabo til og hovedsponsor for LOUISIANA Museum of Modern Art.

Yderligere oplysninger findes på www.bodum.com.

Program for konkurrencen om BODUM® DESIGN AWARD 2011

Temaet for konkurrencen om BODUM® DESIGN AWARD 2011 favner bredt og handler om sund livsstil - gerne i kombination med nye, overraskende løsninger.

Designkonkurrencen efterlyser løsninger, der medvirker til sundere mad og sundere madvaner – og gør det på en måde, så madglæden og madkvaliteten øges. Det står konkurrencedeltageren frit, om konkurrenceforslaget skal handle om tilberedning, opbevaring eller servering, om det egner sig bedst til fast eller flydende føde – BODUM® vil gerne udfordres og inviterer konkurrecedeltagerne til at slippe fantasien løs.

Programkrav og kriterier

Dommerkomitéen vil bedømme de indkomne forslag på grundlag af en helhedsvurdering, der omfatter følgende kriterier:
- produktets relevans i forhold til aktuelle udfordringer i tiden
- originalitet
- brugsværdi
- æstetisk værdi
- bæredygtighed

Der bliver lagt vægt på, at konkurrenceforslaget passer ind i en eller flere af BODUM®'s produktkategorier:
- Kaffe- eller tebryggere, kander, kopper eller krus
- Køkkengrej og gadgets
- Elektriske produkter til køkkenet
- Produkter til udekøkkenet eller terrassen, BBQ og tilberedning eller indtagelse af mad og drikke i det fri.

Derudover skal konkurrenceforslaget
- have en positiv og gerne overraskende virkning og udstråling
- tilskynde til en bedre hverdag og sundere livsstil
- fremme køkkenglæden.

Konkurrenceforslagene skal være nyudviklede og må ikke have været offentliggjort tidligere.

Dommerkomité

Forslagene vil blive bedømt af følgende dommerkomité:
- Jørgen Bodum, CEO, BODUM®
- Paul Cunningham, Chef og ejer af Restaurant Paul
- Alain Grossenbacher, Creative Manager, BODUM®
- Mads Kjøller Damkjær, Designer mDD
- Tina Jørstian, Creative Manager, LOUISIANA Museum of Modern Art
- Cecilie Manz, Designer mDD
- Erik Rimmer, Chefredaktør, BO BEDRE
- Priska Scherer, Manager, BODUM® Design Group

Dommerkomitéen har ret til yderligere at indkalde særligt sagkyndige som rådgivere. Det forudsættes, at disse ikke direkte eller indirekte har medvirket i konkurrencen.

Præmiering

Den samlede præmiesum for konkurrencen er kr 500.000. Præmiesummen fordeles med en førstepræmie på 250.000 kr og fem andenpræmier på kr 50.000. Dommerkomitéen er forpligtet til at uddele hele præmiesummen.

Vinderen af førstepræmien på 250.000 kr tildeles samtidigt BODUM® DESIGN AWARD 2011.

Website

Der er udviklet et særligt website for designkonkurrencen: www.bodumdesignaward.com.

Tidsplan

Konkurrencen udskrives 20. januar 2011
Frist for spørgsmål til konkurrencen16. februar 2011
Svar på spørgsmål til konkurrencen25. februar 2011
Aflevering af forslag senest 18. april 2011
Dommerkomitéens beslutning træffesPrimo maj 2011
Prisoverrækkelse og præsentationMedio juni 2011

Konkurrencetekniske betingelser

1. Konkurrenceudskriver
Konkurrencen er udskrevet af BODUM® i samarbejde med LOUISIANA Museum of Modern Art, BO BEDRE og Danske Designere.

2. Deltagere
Konkurrencen henvender sig til designere og andre, der beskæftiger sig professionelt med design, herunder studerende.

Ved sin deltagelse i konkurrencen accepterer deltagerne samtlige betingelser indeholdt i nærværende konkurrenceprogram og konkurrencetekniske betingelser.

3. Konkurrencens sekretær
Konkurrencens sekretær er designkonsulent Birgitta Capetillo.

4. Konkurrencemateriale
Konkurrencematerialet består af nærværende konkurrenceprogram og konkurrencetekniske betingelser.

5. Forespørgsler
Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen må kun stilles til konkurrencens sekretær: Email. Spørgsmålene, der skal være på dansk, forelægges i anonym udgave for konkurrenceudskriveren og evt. for dommerkomitéen.

Frist for spørgsmål senest den 16. februar 2011.

Spørgsmål og svar vil ligge på konkurrencens website www.bodumdesignaward.com den 25. februar 2011.

6. Konkurrenceforslagets omfang
Hver konkurrencedeltager kan indsende max. 3 (tre) forslag.

For hvert forslag (som ikke må sendes elektronisk) skal afleveres 2 plancher i størrelse A1 af tykt pap eller karton samt en tekst på engelsk på max. 2 A4 sider, som nærmere beskriver forslaget og dets idé, herunder
- baggrund og idé for produktet/konceptet
- brugeroplevelse
- materialer, produktionsmetode og eventuelle tekniske detaljer.

Plancherne kan vise forslaget i form af skitser og/eller renderinger efter forslagsstillerens eget valg. Modeller modtages ikke.

7. Konkurrenceforslagets udførelse
Forslaget skal være anonymt og ikke tidligere offentliggjort. Forslag og bilag skal i nederste højre hjørne tydeligt mærkes med en kode af følgende type: 2 vilkårligt valgte bogstaver efterfulgt af 5 vilkårligt valgte tal (fx AA 99999).

En konkurrencedeltagers brud på anonymiteten medfører, at deltageren bliver udelukket fra fortsat deltagelse i konkurrencen.

8. Navnekonvolut
Med forslaget skal indleveres en uigennemsigtig, forseglet konvolut indeholdende navneseddel med forslagsstillerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt forslagets kode. Konvolutten skal udvendigt forsynes med teksten "Navneseddel" og forslagets kode.

Ønsker en konkurrencedeltager, hvis forslag ikke præmieres, at opretholde sin anonymitet, skal konvolutten forsynes med et stort rødt kryds.

9. Indlevering
Konkurrenceforslag skal sendes eller indleveres til
Danske Designere
Strandgade 27A
1401 København K

Forslag, der sendes pr post, skal være poststemplet senest den 18. april 2011.

Forslag, der indleveres til Danske Designere (mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00), skal være Danske Designere i hænde senest den 18. april 2011 kl. 15.00.

Emballagen skal tydeligt være mærket med forslagets kode og konkurrencens navn "BODUM® DESIGN AWARD 2011".

Forslag, som ikke modtages rettidigt, vil ikke blive taget i betragtning.

10. Dommerkomité
Forslagene vil blive bedømt af en dommerkomité som anført under Program for konkurrencen BODUM® DESIGN AWARD 2011.

11. Bedømmelseskriterier
Dommerkomitéen vil vurdere konkurrenceforslagene på grundlag af en helhedsvurdering, der omfatter samtlige programkrav og kriterier.

12. Præmiering
Forslagene vil blive præmieret som anført under Program for konkurrencen BODUM® DESIGN AWARD 2011.

13. Offentliggørelse og præsentation
BODUM®, LOUISIANA Museum of Modern Art, BO BEDRE og Danske Designere har ret til at publicere og/eller præsentere alle indkomne forslag. Ved offentliggørelsen vil konkurrencedeltagernes navne blive angivet, med mindre en konkurrencedeltager har ønsket at opretholde sin anonymitet (se pkt. 8).

14. Forsikring
Forsikring af de indsendte forslag er konkurrenceudskriveren uvedkommende. Der vil ikke kunne ydes erstatning for mulig beskadigelse af det indkomne materiale.

15. Returnering
Konkurrenceforslagene vil ikke blive returneret. Hvis en konkurrencedeltager ønsker sit forslag retur, kan forslaget afhentes den 1. september 2011 mellem kl. 10.00 – 15.00 hos
Danske Designere
Strandgade 27A
1401 København K.

16. Rettigheder:

  1. De præmierede konkurrenceforslag (plancher og tilhørende tekster) tilhører konkurrenceudskriveren.
  2. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog hos forslagsstilleren.
  3. Præmien vil efter omstændighederne være skattepligtig for modtageren. Eventuelle skatter og afgifter påhviler konkurrencedeltageren og er konkurrenceudskriveren uvedkommende.
  4. Konkurrenceudskriveren har til hensigt, men er ikke forpligtet til, at gennemføre udviklingen af et eller flere præmierede forslag i samarbejde med forslagsstilleren/forslagsstillerne.
  5. Konkurrenceudskriveren har førsteret til at forhandle en kontrakt med forslagsstillerne om de præmierede forslag.
  6. Hvis produktionsaftale ikke er indgået inden 2 år, står det forslagsstilleren frit for at udnytte sit forslag til anden side.
  7. Der må ikke foretages ændringer af de præmierede forslag uden de præmierede forslagsstilleres samtykke og medvirken.
  8. Honorar for en evt. viderebearbejdning af andre end de præmierede forslag aftales direkte mellem konkurrenceudskriveren og forslagsstillerne.
  9. Konkurrencedeltageren indestår for, at konkurrenceforslaget ham/hende bekendt ikke krænker andres rettigheder.